Po kúpe

Údržba drevenných plôch:

K zachovaniu funkcie, pekného povrchu a dlhej životnosti je dôležitá pravidelná starostlivosť a čistenie. Používajte čistiace prostriedky bez prítomnosti abrazív (brúsnych teliesok). Pravidelne dvakrát do roka ošetrite profily predovšetkým z exteriérovej strany špeciálnou emulziou REMMERS na ošetrovanie povrchu.

  • vnútorná, vonkajšia strana a priestor okapnice by sa mali pravidelne čistiť
  • nemali by ste používať benzín, alkohol, nitrocelulózové laky, organické rozpúšťadlá, kyselinu octovú, odlakovače nechtov a podobné prostriedky, pretože môžu kvalitný povrch poškodiť.

Tesnenia:

  • tesnenie natrite silikónovým olejom, ktorý zaručí pružnosť a pevnosť

Kovania:

  • všetky pohyblivé časti je potrebné premazať min. 1x do roka – napr. olejom WD-40

Vitrážové prekreslenia:

  • nepoužívať čistiace prostriedky obsahujúce lieh
  • čistiť výhradne handričkou vlhčenou vo vode na báze mydla a následne ihneď vysušiť jemnou látkou!
  • pozor na mechanické poškodenie! Olovená páska je glazúrovaná a pri mechanickom poškodení stráca farbostálosť

V prípade, že sú výrobky obalené ochrannou fóliou:

  • fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii i montáži a nie pri stavebných úpravách
  • odporúčame pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami